โรงพยาบาลขุขันธ์

Tel.

0-4581-4290 ต่อ 1-4

Mail

khukhanhospital@gmail.com
โรงพยาบาลขุขันธ์
เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบ 
แบบฟอร์มกำรขอรหัสผู้ใช้(UserID) และรหัสผ่าน(Password) 
เอกสารงานการเงิน
เอกสารงานธุรการ
ตัวอย่างหนังสือภายนอก 
ตัวอย่างหนังสือภายใน 
เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง
เอกสารประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
เอกสารงานวิจัย
โรงพยาบาลขุขันธ์