โรงพยาบาลขุขันธ์ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร. 0-4581-4290 

Copyright © 2021 Design and coding by rawat sukdee (ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์)