รายนามผู้บริจาค
 : "ผู้จัดการปั๊มเอสโซ่ขุขันธ์" มอบชุด PPE และ N95 
 : "พ่อเยื้อน อินยาพงษ์" บริจาคเงินสดให้โรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นจำนวน 30,000 บาท 
 : "คุณจุ๊" มอบผักสดสำหรับประกอบอาหารให้คนไข้จำนวน 10 กิโลกรัม 
 : ร้านกาญจนาผ้าม่าน มอบชุด PPE จำนวน 15 ชุด 
 : นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และน.ส.นันทนา คำภีระ ปลัดอำเภอ มอบเครื่องวัดไข้/เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ (ซึ่งได้รับมอบจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10) มอบแก่โรงพยาบาลขุขันธ์ จำนวน 1 เครื่อง 
 : โรงงานปูนดี (สาขาขุขันธ์) หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง มูลค่า 8,000 บาท 
 : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ต.ตาอุด ยิ่งแซ่บ มอบก๋วยเตี๋ยวจำนวน 50 ชุด น้ำดื่ม 20 แก้ว 
 : "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส. สาขาขุขันธ์)" มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค 
 : "คุณวิวัฒน์ กลางมณี ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค 
 : "ร้านธงชัยมอเตอร์ สาขาขุขันธ์" ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง ชุด PPE จำนวน 20 ชุด 
 : "ร้านนำสมัยพลาสติก" ตลาดสด อ.ขุขันธ์ได้มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด 
 : "คุณภุชงค์-คุณกฤษณา เรืองใจ" ได้บริจาคถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พร้อมเกย์ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด คิดเป็นเงิน 6,900 บาท  
รวม 12  รายการ :  1  หน้า :  1