ประกาศรับสมัครงาน
  12 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยการพยาบาล
  25 ก.พ. 64 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถ และผู้ช่วยกู้ชีพ จำนวน 5 อัตรา
  27 ม.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
  25 ม.ค. 64 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

รวม 6 รายการ : 2 หน้า :  1 [ 2 ] ถัดไป >>

 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2 เม.ย. 64  ไตรมาส ที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2564
 3 มี.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 1 ก.พ. 64  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
 23 ก.ย. 63  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

รวม 4 รายการ : 1 หน้า :  1

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
  15 ม.ค. 64  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดรายการประจำภูมิภาค

รวม  1 รายการ : 1 หน้า :  1

 

 ประกาศทั่วไป

รวม 0 รายการ : 1 หน้า :  1