ประกาศรับสมัครงาน
1.
ใบสมัครเข้ารับคัดเลือก
 14 ม.ค. 64
2.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 อัตรา
 13 ม.ค. 64
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.
วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดรายการประจำภูมิภาค
 15 ม.ค. 64
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศทั่วไป