ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานเปล ,พนักงานซักฟอก, พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานเปล ,พนักงานซักฟอก และพนักงานขับรถยนต์ 
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รพ.ขุขันธ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 
 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 
 ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  
 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานรักษาความปลอดภัย  
 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.ขุขันธ์ ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 
 ประรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.ขุขันธ์ ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำห้องทดลอง 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานประจำห้องทดลอง 
 ประกาศรายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา 
 ใบสมัครเข้ารับคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จพ.ธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, จพ.พนักงานธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเย็บผ้าและพนักงานทำความสะอาด 
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานตัดเย็บผ้า พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 
 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานงานประจำห้องยา 
 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล และพช่างตัดเย็บผ้า 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 
 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปลและช่างตัดเย็บ 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล, ช่างตัดเย็บ 
 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนข้ จำนวน 1 อัตรา 
 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยการพยาบาล 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถ และผู้ช่วยกู้ชีพ จำนวน 5 อัตรา 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ 
 ใบสมัครเข้ารับคัดเลือก 
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 อัตรา