ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
รพ.สต.ใกล้บ้าน
เบอร์โทรศัพท์   Line ID 0625243909 หรือ Scan QR-Code
* เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อที่หน่วยงาน สถานประกอบการส่งมาเท่านั้น
* ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

  ขุขันธ์ร่วมใจ สู่ภัยโควิด-19
 บริการออนไลน์

 
 
 
ระบบร้องเรียน
 
ระบบแบบสอบถาม
 
จองนัดทันตกรรม
 
คลินิกฯ กัญชาฯ
 ระดับองค์กร

 

องค์กรพยาบาล
Data Center
กกบ.รพ.ขุขันธ์
การจัดการความรู้
KhukhanHospital
 ระดับทีมนำ

 

 

 

 ระดับหน่วยงาน

 

ระบบขอใช้รถฯ ออนไลน์

ระบบจองห้องประชุม ออนไลน์

ระบบจองเตียง (รพ.สนาม)

ระบบจัดการงานครุภัณฑ์ (All)

       

ระบบแจ้งซ่อมฯ งานซ่อมบำรุง

ระบบบันทึกการฝึกอบรม

ระบบบริการงานโสตฯ

ระบบลงทะเบียนอบรม ออนไลน์

       

ระบบแจ้งซ่อมฯ คอมพิวเตอร์

เวทีรายงานเฉพาะกิจ

ระบบจัดการงานยานพาหนะ

วัคซีน โควิด-19 รพ.ขุขันธ์

 
บริการข้อมูล
 
ความเสี่ยง
 แผนที่

 โรงพยาบาลขุขันธ์ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 0-4581-4290   เบอร์ภายใน...    Facebook
Copyright 2021 Design and coding by rawat sukdee (ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์)