ประกาศข่าว..!  
 

 

 บริการออนไลน์
 
 
 
ระบบร้องเรียน
 
ระบบแบบสอบถาม
 
จองนัดทันตกรรม
 
คลินิกฯ กัญชาฯ
 ระดับองค์กร

 

 

องค์กรพยาบาล
Data Center
กกบ.รพ.ขุขันธ์
การจัดการความรู้
KhukhanHospital
 ระดับทีมนำ

 

 

 ระดับหน่วยงาน

 

 

   
ขอใช้รถ ออนไลน์
 
จองห้องประชุม
 
สลิปเงินเดือน ออนไลน์

 

   
แจ้งซ่อมงานซ่อมบำรุง
 
บันทึกการฝึกอบรม
 
งานโสตทัศนศิลป์

 

   
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
เวทีรายงานเฉพาะกิจ
 
ระบบงานยานพาหนะ

 

   
ระบบจัดการวัสดุครุภัณฑ์
 
ลงทะเบียนอบรม ออนไลน์
   

 

 
Report
 
ความเสี่ยง

 

 ภาพกิจกรรม

 • Album
 • Album
 • Album
 • Album
 •  

   

   แผนที่

   โรงพยาบาลขุขันธ์ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 0-4581-4290 
  Copyright 2021 Design and coding by rawat sukdee (ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์)