นางอ่อน อดิเรกรัฐ บริจาคเตียงน...


อ่าน 120

นางอ่อน อดิเรกรัฐ บริจาคเตียงนอนผู่ป่วย จำวน 2 เตียง มูลค่า 44,000 บาท ให้โรงพยาบาลขุขันธ์โดย นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการโรงพยาบาลขุขันธ์ รับมอบ ณ ตึกผู้ป่วยชาย

รายละเอียด : -7 ก.ย. 2560 อรรฆพล แสงคำ

รูปภาพ / กิจกรรม