ประกาศด่วน


เรื่อง :: วันหยุดราชการ 2560


วันหยุด ในเดือนมกราคม 2560
 
          วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
          วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่ 
          วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
 
วันหยุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 
          วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  วันมาฆบูชา
          วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
 
วันหยุด ในเดือนเมษายน 2560 
 
          วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560  วันจักรี
          วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
          วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
          วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
          วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
 
วันหยุด ในเดือนพฤษภาคม 2560
 
          วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน
          วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
          วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
          วันพืชมงคล : **รอประกาศจากสำนักพระราชวัง 
          
วันหยุด ในเดือนกรกฎาคม 2560
 
          วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
          วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
          วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
          วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 
วันหยุด ในเดือนสิงหาคม 2560
 
          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
 
วันหยุด ในเดือนตุลาคม 2560 
 
          วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
 
วันหยุด ในเดือนธันวาคม 2560
 
          วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
          วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ
          วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
          วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี
 
*ในปีนี้ วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารพาณิชย์ ประจำปี 2560 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นให้ถือการประกาศของทางราชการหรือรัฐบาลเป็นหลัก
    ที่มา : http://เวลาประเทศไทย.com/thai-holiday/53-thailand-holidays

2016-02-19 13:27:54


รูปภาพ / กิจกรรม