ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขุขันธ์
 
 
 
นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์