"ผู้จัดการปั๊มเอสโซ่ขุขันธ์" มอบชุด PPE และ N95 

 

"พ่อเยื้อน อินยาพงษ์" บริจาคเงินสดให้โรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นจำนวน 30,000 บาท 

 

"คุณจุ๊" มอบผักสดสำหรับประกอบอาหารให้คนไข้จำนวน 10 กิโลกรัม 

 

ร้านกาญจนาผ้าม่าน มอบชุด PPE จำนวน 15 ชุด 

 

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และน.ส.นันทนา คำภีระ ปลัดอำเภอ มอบเครื่องวัดไข้/เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ (ซึ่งได้รับมอบจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10) มอบแก่โรงพยาบาลขุขันธ์ จำนวน 1 เครื่อง 

 

โรงงานปูนดี (สาขาขุขันธ์) หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง มูลค่า 8,000 บาท 

 

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ต.ตาอุด ยิ่งแซ่บ มอบก๋วยเตี๋ยวจำนวน 50 ชุด น้ำดื่ม 20 แก้ว 

 

"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส. สาขาขุขันธ์)" มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค 

 

"คุณวิวัฒน์ กลางมณี ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค 

 

"ร้านธงชัยมอเตอร์ สาขาขุขันธ์" ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง ชุด PPE จำนวน 20 ชุด 

 

"ร้านนำสมัยพลาสติก" ตลาดสด อ.ขุขันธ์ได้มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด 

 

"คุณภุชงค์-คุณกฤษณา เรืองใจ" ได้บริจาคถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พร้อมเกย์ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด คิดเป็นเงิน 6,900 บาท