บริการออนไลน์

 
 
 
ระบบร้องเรียน
 
ระบบแบบสอบถาม
 
จองนัดทันตกรรม
 
คลินิกฯ กัญชาฯ


 ระดับองค์กร

องค์กรพยาบาล
Data Center
กกบ.
จัดการความรู้
KKH

 ระดับทีมนำ


 

 ระดับหน่วยงาน

 

ระบบขอใช้รถฯ ออนไลน์

ระบบจองห้องประชุม ออนไลน์

ระบบจองเตียง (รพ.สนาม)

ระบบคลังวัสดุ งานซ่อมบำรุง

       

ระบบแจ้งซ่อมฯ งานซ่อมบำรุง

ระบบบันทึกการฝึกอบรม

ระบบบริการงานโสตฯ

ระบบลงทะเบียนอบรม ออนไลน์

       

ระบบแจ้งซ่อมฯ คอมพิวเตอร์

เวทีรายงานเฉพาะกิจ

ระบบจัดการงานยานพาหนะ

วัคซีน โควิด-19 รพ.ขุขันธ์ แผนที่

 โรงพยาบาลขุขันธ์ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 0-4581-4290    Facebook
Copyright 2021 Design and coding by rawat sukdee (ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์)